صفحه اصلی  |  اخبار فقه و اجتهاد  |  پرونده‌ها  |  درباره ما  |  تماس با ما
١٨ ذو الحجه ١٤٤٠ - ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ مرداد
ارتباط تكاملي شرايع و تحليل تاثير آن بر احكام فقهي قصه هاي قرآن و روايات قصص الانبياء
كد: 23800
نویسنده :  شاکر، محمدکاظم
نویسنده :  بیگی، مجید
زبان: فارسی
صفحه: آغاز 149 پایان 174
در تبيين چگونگي ارتباط شرايع الهي فرض تباين و تساوي باطل و وجود احكام مشترك و متفاوت فرض ثابتي است كه در تقرير آن ، احكام مشترك به سبب شارع واحد ، و اختلاف ها نه به سبب وجود تكثرگرايي در شرايع الهي مي باشد و نه به موجب نسخ شرايع؛ بلكه واقعيت امر چنين است كه شريعت حقيقت واحده اي است كه سير تكاملي تشريع احكام باعث ظهور برخي تفاوت ها در آن گشته است. اين تقرير، اصلي را بدين گونه تاسيس مي نمايد كه در فرايند تشريع احكام اصل بر تكامل احكام مي باشد. بنابراين احكام هيچ شريعتي منسوخ نمي شود بلكه در دَوَران حكم كامل و اكمل تنها حجيت عملي خود را از دست مي دهد .بدين جهت گزاره هاي فقاهتي مربوط به شرايع گذشته تا زماني كه شكل تكامل يافته آن حكم در شريعت اسلام احراز نگردد از حجيت برخوردار است و هرگاه عمل به حكم اكمل (شريعت اسلام )به سبب محذوري متعين نباشد حكم شريعت سابق متعين مي گردد. به سبب اين اصل، دامنه بينش فقيه علاوه بر قصه هاي قرآن به روايات قصص الانبياء نيز توسعه مي يابد.و رابطه احكام شرايع گذشته با شريعت اسلام به سه وجه قابل تصور است:الف. بدون تغيير در شريعت اسلام احراز مي شوند كه عمل به آن براي همگان متعين است؛ب. نه عين همان حكم و نه صورت تكامل يافته آن هيچ كدام در شريعت اسلام احراز نمي شود كه در اين صورت حكم شريعت پيشين بر حجيت خود باقي است.ج. صورت تكامل يافته آنها در شريعت اسلام احراز مي شود كه در وضعيت عادي به حكم شريعت اسلام و در شرايط اضطراري به حكم شرايع قبلي عمل مي شود.

تحلیل آمار سایت و وبلاگ