صفحه اصلی  |  اخبار فقه و اجتهاد  |  پرونده‌ها  |  درباره ما  |  تماس با ما
١٨ ذو الحجه ١٤٤٠ - ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ مرداد
بررسي ضابطه ي دوم قتل عمدي در پرتو موازين پزشكي
كد: 23804
نویسنده :  کیانی، مهرزاد
نویسنده :  محبودی، عبدالرحیم
زبان: فارسی
صفحه: آغاز 67 پایان 96
ضرورت پاسداشت جان انسان ها ايجاب مي كند كه حقوق كيفري به بيان تعريف و يا ضابطه اي دقيق براي جرم قتل عمد همت گمارد؛ امري كه قانونگذار در ماده ي 290 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392ش. طي سه بند كلي- كه معرف دو ضابطه تحقق قتل عمد مي باشد- بدان پرداخته است.
ضابطه نخستين تحقق قتل عمد در نظام كيفري ايران، داشتن قصد قتل است بي آنكه كيفيت فعل ارتكابي تاثيري در تحقق اين عنوان داشته باشد. اما در ضابطه ي دوم كه محل مناقشه است، مقنن، كانون توجه خود را، كيفيت فعل ارتكابي دانسته و از اين رو، انجام كار به نحوي كه نوعاً موجب قتل شود را در عمدي محسوب شدن قتل، همسنگ ضابطه ي نخستين قرار داده است. در مورد مفهوم و گستره ي «عمل نوعاً كشنده» و مرجع تشخيص نوعاً كشنده بودن عمل، نظرات متفاوتي در نظام كيفري ايران ابراز شده است كه بازتاب آن را در آراي ناهمگون دادگاه ها و اختلاف نظر بين قضات و پزشكان قانوني مي توان يافت.

تحلیل آمار سایت و وبلاگ