فقه اموال و معاملات

مطالعه تطبیقی روند تحول نظام توثیق اموال / غلامعلی سیفی؛ عطیه شمس‌اللهی

امروزه نهادهای توثیقی در مجموعهٔ حقوق قراردادها نقش ارزنده‌ای را ایفا می‌نمایند، چرا که تأمین توان مالی متعاقدین در پذیرش تعهدات متقابل اصولاً با تحصیل اعتبار از بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌پذیرد و اعطای تسهیلات مالی از سوی این بنگاه‌ها به پیدایش اطمینان از پاسخ دهی به روش‌های تضمین بازپرداخت مبالغ دریافتی مربوط می‌شود. عدم کفایت یا کارآیی نظام‌های سنتی توثیق باعث شده است که هم زمان با شکل گیری حقوق جدید قراردادها، طراحی الگوهای نوین توثیق توجه نظام‌های حقوقی را به خود جلب نماید. تأثیر غیرقابل انکار ساختار و روش تضمین از طریق اموال بر توسعهٔ سرمایه گذاری موجب شده است که الگوهای مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. در این میان دو الگوی مبتنی بر اصول مشابه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است؛ الگوی وحدت نظام توثیقی و الگوی نظام توثیقی تخصصی. مطالعهٔ تطبیقی تحولات نظام‌های توثیقی نشان می‌دهد که مرحلهٔ سنتی و محدود نظام توثیق با ابزار بسترساز نهادهای میانه به سوی نظام واحد توثیقی در حال تحول است. حقوق ایران نیز علی رغم متون قانونی بازدارنده توسعهٔ نظام توثیق اموال، در عمل روندی رو به پیشرفت دارد.متن کامل مقاله

نام
ایمیل
تحلیل آمار سایت و وبلاگ