فقه و سیاست

توسط مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر صورت می‌گیرد؛

برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع تمایز فقه و فقه‌سیاسی

مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر(عج) قم برای شناخت بیشتر طلاب از علم فقه، کرسی آزاد اندیشی با موضوع «تمایز فقه و فقه سیاسی» را برگزار می‌کند.

به گزارش شبکه اجتهاد، مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر(عج) برای شناخت بیشتر طلاب از علم فقه، قصد دارد یک برنامه کرسی آزاد اندیشی با موضوع «تمایز فقه و فقه سیاسی» برگزار کند.

بنابراین گزارش، زمان کرسی آزاد اندیشی «تمایز فقه و فقه سیاسی» روز پنج شنبه سوم اردیبهشت ماه 94، با ارائه استاد علی‌اصغر نصرتی و نقد استاد غلامرضا بهروزی خواهد بود. دبیری این جلسه را استاد امیر رحمانی عهده خواهد داشت.

علاقه‌مندان برای شرکت در این جلسه می‌توانند به آدرس ابتدای بلوار شهید صدوقی،خیابان شهید مفتح غربی، کوچه11، پلاک 5، مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر(عج) حضور یابند.

نظر شما