فقه و مناسک

معرفی کتاب؛

نگاهی به اثر «ظرفیتها و چالشهای تقریب مذاهب اسلامی در لبنان»

این پژوهش می‌کوشد تا ضمن بررسی ظرفیت‌های تقریبی در اندیشه کلامی و فقهی عالمان شیعه و سنی لبنان با نگاهی به جریان‌های دینی و سیاسی این کشور، ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه تقریب و چالش‌های منتهی به تهدید یا فرصت تقریب در لبنان را نیز بررسی کند.

به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «ظرفیت‌ها و چالش‌های تقریب مذاهب اسلامی در لبنان» با هدف بررسی مذاهب اسلامی در سرزمین لبنان به عنوان کشوری که از تنوع قومیتی و مذهبی ویژه‌ای برخوردار است، منتشر شد.

این اثر که حاصل تجارب حجت‌الاسلام والمسلمین مجید شاکر سلماسی دانشجوی دوره دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب، در حوزه تقریب مذاهب و ارتباط با رهبران مذهبی کشور لبنان است، در پنج بخش و یک ضمیمه فراهم شده است.

نویسنده در بخشی از مقدمه اثر خود می‌نویسد: این پژوهش می‌کوشد تا ضمن بررسی ظرفیت‌های تقریبی در اندیشه کلامی و فقهی عالمان شیعه و سنی لبنان با نگاهی به جریان‌های دینی و سیاسی این کشور، ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه تقریب و چالش‌های منتهی به تهدید یا فرصت تقریب در لبنان را نیز بررسی کند.

بخش اول این اثر، «مفاهیم و مباحث مقدماتی» نام دارد و در آن مباحثی هم‌چون پیشینه تقریب، انواع تقریب، چالش‌های تقریب، و ظرفیت‌های تقریب بررسی شده است.

بخش دوم شامل نگاهی است مفصل به تاریخچه ورود اسلام و تشیع به لبنان، و تأسیس نهادها و مراکز دینی در دوره‌های اخیر در این کشور است. در فصل سوم این بخش نیز مهم‌ترین مؤسسات و مدارس علمیه شیعه و سنی لبنان معرفی شده است.

بخش سوم اثر به ظرفیت‌های تقریب در لبنان اختصاص یافته است. در این بخش که شامل هفت فصل می‌باشد، به موضوعاتی هم‌چون مرکز تجمع علمای مسلمین لبنان، محبت اهل‌بیت در بین مسلمانان، دشمن مشترک و پایبندی به حقوق دیگران در تعامل با اتباع مذاهب پرداخته شده است.

 بخش چهارم کتاب به چالش‌های تقریب در لبنان می‌پردازد. در این بخش فعالیت‌های جنبش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، نفوذ برخی جریان‌های مذهبی نظیر وهابیت و عدم اعتنا به مشترکات کلامی بین مذاهب اشاره شده است.

حجت‌الاسلام مجید شاکر سلماسی در آخرین بخش اثر خود، راهکارها و پیشنهادهایی در زمینه تقریب مذاهب اسلامی در این کشور مطرح و بررسی کرده است.

ضمائم اثر نیز شامل بیست مصاحبه‌هایی است که نویسنده با علما و شخصیت‌های برجسته و مطرح شیعه و سنی لبنان به انجام رسانده است.

اثر «ظرفیت‌ها و چالش‌های تقریب مذاهب اسلامی در لبنان» از سوی نشر ادیان، در ۳۹۲ صفحه، با تیراژ یک هزار نسخه در زمستان ۱۳۹۳ منتشر شده است.

نظر شما