فقه و مبانی اجتهاد

تصاویر

دیدار اعضای شورای برنامه‌ریزی حوزه‌ خراسان با آیات مکارم،‌سبحانی‌‌و‌جوادی

اعضای شورای برنامه‌ریزی حوزه علمیه خراسان با حضور در بیت آیات جعفر سبحانی، ناصر مکارم شیرازی و عبدالله جوادی آملی دیدار کردند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظر شما