فقه و حقوق

معرفی کتاب؛

حقوق اسلامی در نظریه، islamic law in theory

کتاب «حقوق اسلامی در نظریه» در سیزده فصل به مطالعه طیف وسیعی از متون اسلامی و استخدام تئوری‌های حقوقی- قانونی، مذهبی، و هرمنوتیکی معاصر و روش پژوهش و مطالعه در حقوق اسلامی اختصاص یافته است که هر یک به دست یک تن از استادان فقه و حقوق اسلامی به نگارش درآمده است.

به گزارش شبکه اجتهاد، کوین رین‌هارت در کتاب «حقوق اسلامی در نظریه» مطالعه مفاهیم بنیادین فقه و حقوق اسلامی را وجهه همت خود قرار داده است. تلاش نویسنده مطالعه و بررسی سهم اصول فقه در نظریه‌های شناخته شده در حقوقی اسلامی است. این پژوهش بر تحقیقاتی در زمینه حقوق و الهیات اسلامی و نیز چند و چون ارتباط میان تئوری حقوقی، آیین و مراسم‌های مذهبی متمرکز شده است. نویسنده در عین حال کوشیده است از زوایای میان رشته ای به بررسی چگونگی رشد و تطور نظریه حقوق اسلامی بپردازد وی در این باره به بررسی مفهوم وحی و نقش آن در حقوق اسلامی همت گمارده است.
 
کوین رین‌هارت از دیگر سوی بازخوانی چیستی مرزهای اخلاقی مسلمانان و ارتباط آن با دانش، فرهنگ و فقه و حقوق را از نظر دور نداشته است. نویسنده بر این باور است که می‌توان اسلام را دینی که دارای ارتباط دو جانبه میان متن و زندگی دانست. وی به مطالعه شکل گیری محاوره، به مثابه سازوکاری مؤثر، در درون فقه اسلامی پرداخته است. حضور فقه در زندگی روزمره و به کار بستن قواعد حقوقی برآمده از وحی از سوی مسلمانان را به نوعی محقق گردیدن «ارتباط میان متن و زندگی» در عمل می‌داند. نویسنده در این زمینه مطالعه نزول قرآن و نگارش وحی و حضور متن نص به مثابه منبع دانش را مورد تأمل و مداقه قرار داده است. وی با اتخاذ رویکرد تاریخی فراخی دست به مطالعه حقوق اسلامی در اواخر دوره عثمانی دست یازیده است. او همچنین پس از بررسی نقش معاصر حقوق اسلامی به بررسی ارتباط‌های متصور میان دین و مذهب، ایدئولوژی و تحول اسلام و مدرنیته نشسته است. به باور کوین رین‌هارت فقه و حقوق اسلامی را می‌توان در چشم انداز یک سنت جهان وطنی آینده مورد شناسایی قرار داد.
 
کتاب «حقوق اسلامی در نظریه» در سیزده فصل به مطالعه طیف وسیعی از متون اسلامی و استخدام تئوری‌های حقوقی- قانونی، مذهبی، و هرمنوتیکی معاصر و روش پژوهش و مطالعه در حقوق اسلامی اختصاص یافته است که هر یک به دست یک تن از استادان فقه و حقوق اسلامی به نگارش درآمده است. احمد آل شمسی فصل نخست را با نام «دو نظریه درباره حکمت قانون خدا» نوشته است. «فقه ابواسحاق شیرازی» در فصل دوم به دست اریک شومون و در فصل سوم «آیین و اقدام عملی: سنت‌های نهاد روحانیت» به قلم کوین رین‌هارت نوشته شده است. «تعهدات اخلاقی» نوشته محمد فاضل، «تقوا و شریعت» اثر جاناتان برکوپ، «گناه و کفاره در فقه حنفی و شافعی» به قلم کریستین لانگ، «اسلام و خاور میانه: پاسخ فقیهان به شیوه‌های رایج عمل و عبادت در اسلام سده‌های میانه» توسط راکول اوکلس و «ارزیابی حقوقی اسلامی به عنوان نقطه ارتباط میان آموزه‌های الهی و زندگی روزمره انسانی» به دست پل پاور در فصل‌های چهارم تا هشتم گنجانده شده است. مباحث «معنای تحت اللفظی و تفسیر در حقوق اولیه شیعه» اثر رابرت گلیو، «مطالعه کتاب بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ابن رشد» به قلم ولف هارت هینریچ، «نگاه پست مدرن نسبت به ارتباط میان اصول فقه و اجماع» نوشته جوزف لاری، «روح حقوق اسلامی» اثر رادولف پترز و «مطالعه کتاب مبانی احکام سلطانیه نیآوردی به مثابه اثری درباب حقوق اساسی» به قلم فرانک ووگل فصل‌های نهم تا سیزدهم را تشکیل داده‌اند. کتاب در بخش پایانی دربردارنده نمایه و فهرست اعلام است.
 
در یک جمع‌بندی می‌توان مباحث کتاب «حقوق اسلامی در نظریه» را در بخش‌های کلی حقوق و منطق، حقوق و دین، حقوق و زبان، تنوع و خود گردانی در حقوق اسلامی گنجاند. این اثر در سال 2007 از سوی انتشارات بریل به چاپ رسیده است.
منبع: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

نظر شما