فقه و مبانی اجتهاد

به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

نشست «بیانی نو از علم اصول» برگزار می‌شود

به همت پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پیش نشست بیانی نو از علم اصول بر مبنای حجیت قوی‌ترین معرفت ممکن نوعی برگزار می‌شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، به همت پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پیش نشست «بیانی نو از علم اصول بر مبنای حجیت قوی‌ترین معرفت ممکن نوعی» چهارشنبه ۶ خرداد در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دفتر قم برگزار می‌شود.
 
گفتنی است است که مدیر این جلسه حمیدرضا شاکرین خواهد بود و علی دوست، مؤمن و نجفی بستان به عنوان داوران و مدرسی طباطبایی، قائینی، نجفی یزدی و حکمت نیا به عنوان منتقد سخنرانی خواهند کرد.
 
لازم به یادآوری است که این نشست چهارشنبه ۶ خرداد، از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در سالن معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار خواهد شد.

نظر شما