فقه و اقتصاد

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس خبر داد؛

معاملات کشف پریمیوم، مصوبه کمیته فقهی را گرفت

معاملات کشف پریمیوم یک نوع قراردادی است که به موجب آن، مقدار معینی مابه التفاوت نسبت به قیمت مبنا مورد توافق طرفین معامله قرار می گیرد و طرفین متعهد می شوند که در زمان مشخصی در آینده کالا را بر اساس قیمت نهایی که عبارت است از قیمت مبنا به علاوه مابه التفاوت توافق شده معامله کنند.

به گزارش شبکه اجتهاد، جلسه اخیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، معاملات کشف مابه التفاوت یا معاملات کشف پریمیوم را جمع بندی و اعلام نظر کرد.

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب گفت: مطابق نظر سازمان بورس امکان استفاده از معاملات کشف پریمیوم بر مبنای عقد بیع وجود ندارد. به اعتقاد کمیته فقهی در صورت طراحی این قرارداد بر مبنای عقد بیع، معامله باطل است و از نظر شرعی مورد تأیید نیست.

وی درباره راهکار پیشنهادی کمیته اظهار داشت: استفاده از قرارداد صلح راهکار استفاده از معاملات کشف پریمیوم است. به عبارتی در صورتی که طرفین در قالب قرارداد صلح معاملات کشف پریمیوم را بین خود توافق کنند معامله صحیح است.

پیره با بیان اینکه کمیته فقهی در اینباره پیشنهاد دیگری نیز داشت، گفت: پیشنهاد بعدی کمیته فقهی برای این معاملات استفاده از تعهد بیع است. به این معنا که طرفین متعهد بر انجام معامله ای در زمان مشخصی در آینده شوند که این حالت هم از نظر کمیته فقهی مورد تأیید است.

این کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر نشان کرد: با توجه به ترجیح انجام معامله در زمان ابتدای توافق، عقد صلح مبنای ساختار معاملات کشف پریمیوم قرار گرفت و مقرر شد مصوبه شورای عالی بورس بر این مبنا اصلاحاتی داشته باشد. در اصلاحیه پیشنهادی کمیته فقهی نیز آمده است که معاملات کشف پریمیوم در مصوبه شورای عالی بورس بر مبنای عقد صلح طراحی می شود.

معاملات کشف پریمیوم یک نوع قراردادی است که به موجب آن، مقدار معینی مابه التفاوت نسبت به قیمت مبنا مورد توافق طرفین معامله قرار می گیرد و طرفین متعهد می شوند که در زمان مشخصی در آینده کالا را بر اساس قیمت نهایی که عبارت است از قیمت مبنا به علاوه مابه التفاوت توافق شده معامله کنند.

بر این اساس در ابتدای انجام توافق، طرفین باید قسمتی از ارزش حدودی معامله را نزد اتاق پایاپای به عنوان وجه الضمان تودیع کنند. در پیشنهاد کمیته فقهی مقرر شد که این معاملات در بورس انرژی مورد بهره برداری قرار بگیرد و توسعه یابد.

نظر شما