فقه و مبانی اجتهاد

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

بخش عمده «اصول فقه» اصول اندیشیدن است

حجت‌الاسلام علیدوست بخش عمده اصول فقه را اصول اندیشیدن دانست و گفت: ظرفیت‌های علم اصول بسیار زیاد است و باید آن‌ها را به طلاب معرفی کنیم، به جای جستجوی ظرفیت دانش، استعدادهای خودمان در استفاده از علوم را بیابیم.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست، رییس کرسی‌های نظریه پردازی فقه و اصول، امروز در جلسه پرسش و پاسخ طلاب اصفهانی در مدرسه علمیه ولی عصر(عج) اصفهان، گفت: بخش عمده اصول فقه، اصول فهمیدن و اندیشیدن است.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد نیازمند متد و روش درست اندیشیدن هستیم و به همین دلیل غیر مسلمان‌ها هم می‌توانند آن‌ها را بخوانند، مباحث الفاظ در علم اصول مانند بحث مطلق و مبین، یک علم جهانی است و کسی که می‌خواهد قانونی را تفسیر کند یا یک متن حقوق را بخواند باید همه این‌ها را بداند.

رییس کرسی‌های نظریه پردازی فقه و اصول افزود: باید ببینیم کسی که می‌خواهد از علم اصول استفاده کند، چقدر می‌تواند از آن بهره ببرد، گاهی سراغ قابلیت علم می‌رویم، گاهی هم باید قابلیت فراگیرنده علم را بسنجیم و به جای جستجوی ظرفیت دانش، استعدادهای خودمان در استفاده از علوم را بیابیم.

معرفی ظرفیت عظیم دانش اصول به طلاب
حجت‌الاسلام والمسلمین علیدوست، اظهار داشت: گاهی دو عالم هم قد و هم وزن در یک سطح علمی داریم که یکی توانایی تطبیق دارد و دیگری این توانایی را ندارد، دانش اصول ظرفیت عظیمی دارد که باید آن‌ها را به طلاب معرفی کنیم، اصول فقط منحصر به فقه نمی‌شود و در همه حوزه‌ها می‌توان از آن استفاده کرد.

وی ابراز داشت: کاربست علم اصول و همچنین فقه بسیار زیاد است، گاهی مثلاً فکر می‌کنیم که بحث تشخیص بایع از مشتری چه فایده‌ای دارد، یکی از بزرگان علم زمانی که در فرانسه درس می‌خواند قسمتی از مکاسب شیخ انصاری را برای استاد مشاور خود برده بود و باعث تعجب بسیار استاد شده بود که چگونه یک عالم شیعی در اوایل قرن سیزدهم توانسته این قدر دقیق صحبت کند.

بنابرگزارش رسا، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیان داشت: امروز هیچ مصلح و دلسوزی نمی‌گوید که دیگر رسائل و مکاسب به درد نمی خورد و نباید تدریس شود، این گونه نظرها اشتباه است، البته کسی با اصلاح مخالف نیست، چرا که علوم بشری خالی از نقد نیستند و اگر امام علی(ع) اثری را تالیف کرده باشد قطعاً با اثر شیخ مرتضی انصاری متفاوت خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدوست در پایان تصریح کرد: قطعاً بر کتاب‌های حوزه نقدهایی وارد است، اما باید بحث‌ها و اقدامات اصلاحی را با دقت ونشاط پیش ببریم، گاهی به جای اصلاح کردن دروس حوزه اتفاقاتی می افتد که هدف را تامین نمی‌کنند و حرکت ارتجاعی جایگزین اصلاح می‌شود.

نظر شما