فقه و اقتصاد

از سوی مؤسسه عالی بانکداری ایران؛

نخستین شماره فصلنامه «مطالعات مالی و بانکداری اسلامی» منتشر شد

اولین شماره فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی از سوی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران منتشر شد.

به گزارش شبکه اجتهاد، این شماره حاوی هفت مقاله با عناوین‌ «تجربه‌ کشورهای مختلف در بکارگیری ابزارهای منطبق با شریعت در در بازار پول بین‌بانکی اسلامی» به قلم کامران ندری و لیلا محرابی، «سوء‌استفاده از شروط قراردادهای مشارکت مدنی در بانکداری اسلامی و مطالعه تطبیقی با آموزه‌های دایرکتیو اتحادیه اروپا» نوشته عباس کریمی و یاسر مرادی، و «ابزارهای و محصولات مشتقه در بانکداری اسلامی؛ مبانی فکری و تجربه‌های عملی» به قلم حسن گلمرادی است.

«مقایسه روندهای بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای دنیا» به قلم هیرو فارابی و امید ترابی، «بررسی تجربه بانکداری اسلامی در عربستان سعودی» اثر مسعود کیماسی، مژگان صالحی و مریم مشهدی عبدل، بررسی تجربه بانکداری اسلامی در کشور مالزی (روش‌های تجهیز و تخصیص منابع)» به قلم ایمان غریب و «کاربرد الگوهای بیزین کلان‌سنجی برای پیاده‌سازی آزمون تنش در بانک کارآفرین» نوشته هادی حیدری و ایمان نوربخش، دیگر مقالات این فصلنامه هستند.

یادآور می‌شود، فصلنامه «مطالعات مالی و بانکداری اسلامی» به مدیر مسئولی و سردبیری مهدی رضوی منتشر می‌شود.

نظر شما