فقه و فرهنگ

مدیر نشریه علمی تخصصی رسانه و خانواده:

ضرورت هم‌اندیشی فقها و کارشناسان برای تدوین نقشه راه کلان رسانه اسلامی

مدیر نشریه علمی تخصصی رسانه و خانواده با اشاره به ضرورت دستیابی به نقشه راه کلان رسانه اسلامی گفت: ضرورت باید جایگاه فقه رسانه در نظام اسلامی تبیین و تشریح شود و این مهم بر عهده حوزه علمیه است که باید در دروس خارج فقه مطرح شود.

به گزارش شبکه اجتهاد از رسا، حجت الاسلام طوبایی، مدیر نشریه علمی تخصصی رسانه و خانواده، پیش از ظهر امروز در نشست علمی «گامی به سوی نظریه اسلامی رسانه با تأکید بر دروس خارج فقه رسانه» با هدف پیشنهاد و بررسی نقشه راه کلان دستیابی به نظریه‌های اسلامی رسانه و تطبیق و مقارنه با دروس خارج فقه رسانه که در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد،‌ اظهار داشت: در فقه به معنای تفقه، مباحث هنجاری و نظریه‌پردازی می‌تواند ورود داشته باشد؛ اما در فقه رسانه مصطلح و فقهی که احکام خمسه بر مکلفین را بیان می‌کند، انواع مسائل ارتباطی و مورد نظر رسانه اسلامی در آن وجود دارد.

مدیر نشریه علمی تخصصی رسانه و خانواده ابراز داشت: نباید رسانه را فقط یک ابزار بدانیم؛ بلکه باید معنای فقه رسانه مشخص شده و محدوده دقیق آن بیان شود.

حجت‌الاسلام طوبایی با اشاره به نظریه اقتصاد شهید صدر خاطرنشان کرد: شهید صدر معتقد بود که در اقتصاد خرد به راحتی احکام فقهی همچون ربا، مضاربه و موضوعات دیگر استخراج می‌شود؛ اما در دولت اسلامی که با سرمایه مردم فعالیت می‌کند، موضوع متفاوت می‌شود و حکم فقهی نیز تغییر می‌یابد.

وی افزود: ما در موضوعات فقهی بیشتر احکام فردی مکلفین را بحث کرده‌ایم و کمتر به مسائل اجتماعی و کلان جامعه پرداخته‌ایم؛ چنان‌که موضوع فقه ارتباطات و رسانه اسلامی از این موارد است.

مدیر نشریه علمی تخصصی رسانه و خانواده تأکید کرد: باید جایگاه فقه رسانه در نظام اسلامی تبیین و تشریح شود و این مهم بر عهده حوزه علمیه است که باید در دروس خارج فقه مطرح شود.

وی گفت: گرچه باید شیوه و روش فقه جواهری و فقه پویا در بررسی رسانه اسلامی مورد توجه باشد، اما این مطلب بدین معنا نیست که از کارشناسان و متخصصان عرصه رسانه استفاده نشود.

حجت‌الاسلام طوبایی افزود: از آنجا که فقیه و مجتهد آشنا با رسانه کم است و کارشناسان عرصه رسانه نیز با متون دینی و فقهی آشنایی کمتری دارند؛ بنابراین باید در نشست‌های علمی، عالمان آگاه به متون فقه و کارشناسان عرصه رسانه برای رسیدن به نقشه راه کلان دستیابی به رسانه اسلامی، هم‌اندیشی و نظریه‌پردازی داشته باشند.

نظر شما