فقه و مبانی اجتهاد

فهرست جامع دروس خارج فقه حوزه علمیه مشهد

در سال تحصیلی 94-95، سی‌وسه درس خارج فقه به تفصیل ذیل در حوزه علمیه مشهد مقدس تدریس می‌شود.

 

نام استاد

(حضرات آیات و حجج اسلام)

مبحث

مکان

زمان

1

اشرفی شاهرودی، مصطفی

المکاسب المحرمة

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

10:15 -11

2

انصاری، محمدعلی

 

مدرسه امام‌حسن مجتبی(ع)*

07:30-8

3

انصاریان، محمدجواد

الصلاة

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

10-11

4

ایازی، محمدرضا

التقليد( عروة الوثقي)

مدرسه عالي نواب*

9-10

5

ایازی، محمدرضا

التقلید

مجتمع منتظرالمهدی(عج)*

بعد ‌از نماز مغرب

6

تبادکانی، سیدحسن

الصوم

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

9:15-10

7

حسینی آملی، محمدرضا

المعاطاة

مدرسه علمیه امام صادق(ع)*

9-10

8

حسینی‌سیستانی،سیدحسین

الحج

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

9-10

9

خزاعی، محمدحسن

المحرمات بالنسب

مدرسه عالي نواب*

بعداز نماز مغرب

10

درایتی، حمید

واجبات الصلاة(قرائت)

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

8-9

11

رضازاده، رجبعلی

المکاسب المحرمة

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

08:50-9:30

12

زارع

القبلة

مؤسسه صاحب‌الزمان(عج)

10-11

13

زرین، علی

ضمان القیمة

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

8--9

14

سجادی‌زاده، سیدعلی

الخمس

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

8-9

15

شیرازی، سیدمحمدعلی

الطهارة

حسینیه امیرالمؤمنین(ع)*

08:30-9

16

شیرازی، سیدمهدی

القضا

مؤسسه صاحب‌الزمان(عج)*

9:30-10

17

علم‌الهدی، سیداحمد

فقه الحكومة

مدرسه علمیه سلیمانیه*

7-8

18

فرحناکی، حسین

المکاسب المحرمة

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

16:30

19

قاضی‌زاده، محمد

احكام الاموات

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

9-10

20

گرایلی، حسین

الحج (تروك الاحرام)

مدرسه عالي نواب*

9-10

21

محمدپور بیرجندی، علی

الحج

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

8-9

22

مرتضوی، سیدحسن

الحج (الطواف)

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

7-8

23

مرتضوی، سیدهادی

القصاص(مبحث‌القسامه)

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

8-8:45

24

مروارید، محمد

الاجارة

مدرسه عالي نواب*

7:30-8

25

مروارید، محمد

التقیة - القضاء

جامعة‌المصطفی العالمیة(ص)*

سه‌شنبه وچهارشنبه

26

مروارید، مهدی

ولایة الفقيه

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

11-10:30

27

معلمی‌فر، منصور

التجارة

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

10-11

28

ملکی ابرده، محسن

الطهارة

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

07:30-8

29

موسوی زنجانی، سیدمحمد

الحج (کفارات)

بهجت 7، شهید تشکری،پ19*

10-11

30

موسوی شاهرودی، محمد

الصلاة الجماعة

منزل: خ هاشمي‌نژاد8- پ 10*

07:30-8:15

31

نصرتی، علی

الحدود و التعزیرات

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

08:30-9

32

نصرتی، علی

از ابتدا

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

10-11

33

نقیبی، سیدعلی

الخیارات

سنايي18– پلاک12/1*

11-11:30

34

هاشمی، سیدمحمود

فقه القضاء

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

7-8

 
منبع: اختصاصی شبکه اجتهاد

نظر شما