فقه و مبانی اجتهاد

فهرست جامع دروس مکاسب محرمه حوزه علمیه مشهد

در سال تحصیلی 94-95، صدسی‌وسه درس مکاسب محرمه به تفصیل ذیل در حوزه علمیه مشهد مقدس تدریس می‌شود.نام استاد

(حضرات آیات و حجج اسلام)

مبحث

مکان

زمان

1

احمدی نیک، سیدمهدی

القدرة علی التسليم

دانشگاه علوم اسلامي رضوی*

8

2

اخلاقی

فقه المعاملات (ارشد)

جامعة المصطفی العالمیة(ص)

چهارشنبه 10--12

3

اردشیری، علیرضا

انواع الاکتساب المحرم

دانشگاه شهید مطهری(ره)

ک‌شنبه 12--16

4

اردشیری، علیرضا

بیع الفضولی

دانشگاه شهید مطهری(ره)

شنبه 12--16

5

اسلامی‌فر، جعفر

النوع الخامس

مدرسه علمیه جعفریه

10--11

6

ایزدی، حمید

شروط المتعاقدین

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

9--10

7

آقایی، سیدمحمد

شروط المتعاقدین

مدرسه علمیه الحجة(ع)

8--9

8

باخدا، محمدرضا

الخیارات

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

10--11

9

باقری‌پور، ابوالقاسم

الخیارات

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

9--10

10

باقری‌کیا

شروط المتعاقدین

مدرسه امام حسن عسکری(ع)

9--10

11

باقریه، حسن

النوع الخامس

مدرسه عالی نواب

8--9

12

بهادری، مهدی

القدرة علی التسليم

دانشگاه علوم‌اسلامی رضوی

8--9

13

بهادری، مهدی

خیار الغبن

دانشگاه علوم‌اسلامی رضوی

9--10

14

بهادری، مهدی

الخیارات

مدرسه علمیه سعادت

10--11

15

بهادری، مهدی

شروط العوضین

مدرسه علمیه سعادت

12--13

16

پنجتنیان، سیدجواد

العیب

مدرسه علمیه جعفریه

10--11

17

پورمحمود، سیدعلی

شروط المتعاقدین

مدرسه علمیه انوارالصادق(ع)

9--10

18

پورمحمود، سیدعلی

الخیارات

مدرسه علمیه انوارالصادق(ع)

8--9

19

تقی‌زاده، حسینعلی

النوع الخامس

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

9--10

20

تیموری، قنبرعلی

شروط المتعاقدین

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

7--8

21

تیموری، قنبرعلی

شروط العوضین

مسجد ملاهاشم*

9--10

22

جانشکر، مهدی

النوع الخامس

مدرسه علمیه انوارالصادق(ع)

7--8

23

جاوید

شروط العوضین

مدرسه علمیه انوارالصادق(ع)

9--10

24

جاویدی، محمدعلی

الولاية من قبل الجائر

مدرسه علمیه ثامن‌الحجج(ع)

7--8

25

جاویدی، محمدعلی

الخیارات

مدرسه علمیه ثامن‌الحجج(ع)

9--10

26

جاویدی، محمدعلی

النوع الخامس

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

8--9

27

جوان‌زیبا، محمدرضا

شروط المتعاقدین

مدرسه حضرت مهدی(عج)

10--11

28

حدادی

شروط العوضین

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

بعد از ‌نماز ظهر

29

حسینی، سیدمحمدمهدی

البیع

مؤسسه صاحب‌الزمان(عج)

07:30--8

30

حسینی، سیدموسی

شروط المتعاقدين

مدرسه عالی نواب*

9--10

31

حسینی، سیدموسی

شروط العوضین

مسجد ملاهاشم*

8--9

32

حسینی، مصطفی

خیار الغبن

دانشگاه علوم‌اسلامی رضوی

7--8

33

حسینی‌تبار

انواع الاکتساب المحرم

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

8--9

34

خادم

البیع

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

8--9

35

خانم ترک

البیع

مدرسه حضرت‌ نرجس(س)

دوشنبه 8--9:30 چهارشنبه10--11:30

36

خدابخشیان، محمود

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه علمیه نورالرضا(ع)

8--9

37

خیاط، علی

ادله بيع الفضولي

دانشگاه علوم اسلامي رضوی*

8--9

38

درجی، حسن

النوع الخامس

مدرسه علمیه حضرت حجت(ع)

9--10

39

درجی، حسن

شروط المتعاقدین

مدرسه علمیه حضرت حجت(ع)

10--11

40

ربانی‌بیرجندی،محمدحسن

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه عالی نواب*

9--10

41

رجبعلی، عبدالمجید

النوع الخامس

مدرسه علمیه نورالرضا(ع)

17--18

42

رحمتی، هادی

شروط العوضین

مدرسه علمیه جعفریه

10--11

43

رستمی، عباسعلی

النوع الخامس

مسجد ‌گوهرشاد*

9--10

44

رستمی، عباسعلی

شروط المتعاقدین

مسجد گوهرشاد*

10--11

45

رستمی، عباسعلی

شروط العوضین

مدرسه علمیه سلیمانیه

8--9

46

رستمی، عباسعلی

العیب

مدرسه علمیه سلیمانیه

7--8

47

رضایی، عبدالهادی

البیع

مؤسسه صاحب‌الزمان(عج)

8--9

48

رنجبر، مصطفی

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه امام محمد باقر(ع)

8--9

49

رنجبر، مصطفی

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه علمیه حضرت حجت(ع)

7--8

50

روحانی‌بسطامی،‌ محمدضیا

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه علمیه بقیة الله(عج)

8--9

51

ریاضی، محمدعلی

الخیارات

مؤسسه صاحب‌الزمان(عج)

08:30

52

سعدی، محمدعلی

العیب

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

7--8

53

سعیدی نجات، نقی

شروط العوضین

مدرسه علمیه انوارالصادق(ع)

7--8

54

سعیدی نجات، نقی

النوع الخامس

مدرسه علمیه سعادت

9--10

55

سعیدی نجات، نقی

شروط المتعاقدین

مدرسه علمیه سعادت

10--11

56

سلمان‌زاده

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه علمیه انوارالصادق(ع)

10--11

57

سیادت، سیدکمال

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

10--10:30

58

سیبویه، محمدابراهیم

شروط المتعاقدين

مدرسه عالي نواب*

7:15--8

59

سیبویه، محمدابراهیم

الخیارات

مؤسسه صاحب‌الزمان(عج)

08:30--9

60

سیبویه، محمدباقر

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه امام حسين(ع) *

8--9

61

سیبویه، محمدباقر

انواع الاکتساب المحرم

دانشگاه علوم‌اسلامی رضوی*

6--7

62

سیبویه، محمدباقر

النوع الخامس

مدرسه علمیه امام حسین(ع)*

9--10

63

شریعتی، حسین

شروط المتعاقدین

مدرسه علمیه جعفریه

10--11

64

شریفی،‌ سیدحسن

الخیارات

جامعة المصطفی العالمیة(ص)*

7--8

65

شریفی،‌ سیدحسن

الخیارات

مدرسه حضرت‌ نرجس(س)

یک‌شنبه وچهارشنبه 10--11:30 ، وپنج‌شنبه 8--9:30

66

شریفی،‌ سیدحسن

خیار الحیوان

مدرسه عالی نواب

9:15-- 10:15

67

شیرازی، سیدرضا

الخیارات

مدرسه علمیه جعفریه

8--9

68

‌شیرازی، سیدمحمدحسین

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه علمیه الحجة(ع)

8--9

69

شیرازی، سیدمحمدحسین

النوع الخامس

مدرسه علمیه الحجة(ع)

9--10

70

شیرازی، سیدمحمدعلی

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه علمیه الحجة(ع)

8--9

71

شیرازی، سیدمحمدعلی

شروط المتعاقدین

مدرسه علمیه انوارالصادق(ع)

10--11

72

شیرازی، سیدمهدی

النوع الخامس

مدرسه علمیه الحجة(ع)

9--10

73

صادقی، محمود

الخیارات

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

10--11

74

صادقی، مهدی

البیع

دانشگاه علوم‌اسلامی رضوی

9--10

75

صدر، سیدموسی

الخیارات

مدرسه عالی نواب

9:15-- 10:30

76

صدر، سیدموسی

شروط المتعاقدین

مدرسه فقاهت

6:45--8

77

ضیایی، سیدحسین

البیع

دانشگاه علوم‌اسلامی رضوی

18--19

78

طالبی، غلامرضا

الخیارات

مؤسسه صاحب‌الزمان(عج)

08:30--9

79

طاهریان، صادق

شروط المتعاقدین

مدرسه علمیه امام حسین(ع)

8--9

80

طباطبایی

شروط المتعاقدین

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

8--9

81

طباطبایی

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه فقاهت

9:15--10:30

82

طباطبایی، سیدعلی

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه امام حسن عسکری(ع)

8--9

83

عارفی، محمداسحاق

احکام الخیار

دانشگاه علوم‌اسلامی رضوی

8--9

84

عاملی، مصباح

العقد الفضولي

دانشگاه علوم اسلامي رضوی*

9--10

85

عدالتیان،‌ مهدی

شروط المتعاقدین

مدرسه علمیه ثامن‌الحجج(ع)

8--9

86

عرفانیان، مجتبی

النوع الخامس

مدرسه امام حسن عسکری(ع)

9--10

87

علم‌الهدی (مهربد)، محسن

النوع الخامس

مدرسه علمیه بقیة الله(عج)

9--10

88

علوی، سیدجعفر

انواع الاکتساب المحرم

دانشگاه علوم اسلامي رضوی*

7--8

89

علیزاده یزدی، علی

البیع

دانشگاه علوم‌اسلامی رضوی

8--9

90

فتح‌اللهی، صفرعلی

النوع الخامس

دانشگاه علوم اسلامي رضوی*

7--8

91

فرحناکی، مجتبی

الخیارات

مدرسه علمیه جعفریه

7--8

92

فروتن، ابوالفضل

بیع وقف

مدرسه علمیه سعادت

14--15

93

فروتن، ابوالفضل

شروط العوضین

مدرسه علمیه سعادت

10--11

94

فروتن، ابوالفضل

بیع الفضولی

مدرسه علمیه سعادت

9--10

95

فضل بیرجندی، علی

البیع

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

9--10

96

فضل بیرجندی، علی

البیع

حسینیه امیرالمؤمنین(ع)

8--9

97

فقانی، جعفر

النوع الخامس

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

9--10

98

قاسمی، محمدحسن

البیع

دانشگاه علوم‌اسلامی رضوی

8--9

99

قدیری، محسن

الخیارات

مدرسه عالی نواب

8--9

100

قدیری، محسن

النوع الخامس

مدرسه عالی نواب

9:15--10:30

101

قمسری‌فر، محسن

شروط العوضین

مدرسه علمیه جعفریه

10--11

102

کافی مهدوی، امیر

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه علمیه جعفریه

8--9

103

کریم‌زاده، رحمت‌الله

القدرة علی التسليم

دانشگاه علوم اسلامي رضوی*

8--9

104

کندری، حسین

شروط المتعاقدین

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

7--8

105

کوثری، احمد

البرائة

مدرسه علمیه سعادت

8--9

106

کوثری، احمد

شروط العوضین

مدرسه علمیه سعادت

9--10

107

گوهری، احد

العیب

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

8--9

108

محمدی، قربانعلی

شروط العوضین

مدرسه عالی نواب

9--10

109

مددی، سیدعلی

البیع

مؤسسه صاحب‌الزمان(عج)

9:30:--10

110

مسعودی، محمدمهدی

شروط العوضین

مدرسه علمیه امام صادق(ع) *

8--9

111

مصباح موسوی، محمدرضا

الخیارات

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

9--10

112

معاون‌زاده غزنوی، مجتبی

الخیارات

مدرسه‌اسلام‌شناسی

‌حضرت‌زهرا(س)

یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه ساعت: 8--10

113

معین، احمد

شروط المتعاقدین

مدرسه علمیه نورالرضا(ع)

10--11

114

ملکی ابرده، محسن

الخیارات

مدرسه علمیه سلیمانیه

9--10

115

منظمی، محمد

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

10--11

116

موسوی لگزایی، محمدرضا

خیار الغبن

دانشگاه علوم‌اسلامی رضوی

8--9

117

موسوی لگزایی، محمدرضا

شروط المتعاقدین

مدرسه امام محمد باقر(ع)

9--10

118

نقیبی، سیدمهدی

البیع

دانشگاه علوم اسلامي رضوی*

8--9

119

نوربخش، ابوالقاسم

النوع الخامس

مدرسه عالی نواب

10--11

120

نوروزی، محمد

شروط العوضین

مرکز آخوند خراسانی(ره)

8--9

121

نوروزی، محمد

انواع الاکتساب المحرم

جامعةالمصطفی العالمیة(ص)

یک‌شنبه‌ 14--16، پنج‌شنبه7:30--9

122

نوروزی، مرتضی

البیع

جامعةالمصطفی العالمیة(ص)

شنبه 14--16 ، پنج‌شنبه 8--10

123

نوروزی، مرتضی

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه عالی نواب*

7--8

124

نیکدل، ابراهیم

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه عالی نواب*

9--10

125

واضحی آشتیانی، مهدی

شروط العوضین

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

9--10

126

واعظ شهیدی، عبدالحمید

شروط المتعاقدین

مدرسه عالی نواب*

9--10

127

واعظ شهیدی، عبدالمجید

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه علمیه بقیة الله(عج)

10--11

128

واعظ‌شهیدی، ‌عبدالحمید

انواع الاکتساب المحرم

مسجد گوهرشاد*

8--9

129

واعظی، علی

الخیارات

مدرسه  عالي نواب*

09:30

130

واعظی، محمدباقر

بیع

مسجد ملاحيدر*

8--9

131

وحیدی، محمد

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه علمیه سعادت

10--11

132

وکیلی، محمدحسن

انواع الاکتساب المحرم

مدرسه علمیه نورالرضا(ع)

7--8

133

یوسف‌زاده

النوع الخامس

مدرسه‌علمیه‌حضرت مهدی(عج)

9--10


منبع: اختصاصی شبکه اجتهاد

نظر شما