فقه و مبانی اجتهاد

فهرست جامع دروس حلقات شهید صدر(ره) حوزه علمیه مشهد

در سال تحصیلی 94-95، هفت کلاس تدریس کتاب «دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه ( حلقه ثالثه)» در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

 

نام استاد

مبحث

مکان

زمان

   1  

حائری، صالح

الحلقة الثالثة

مرکز آخوند خراسانی(ره)

یک‌شنبه، دوشنبه و سه شنبه 18-19:30

   2  

حائری، صالح

الحلقة الثالثة

مدرسه حضرت مهدی(عج)

7-8

   3  

رحمانی، علی

الحلقة الثالثة

مرکز آخوند خراسانی(ره)

15-16

   4  

نوروزی، محمد

الحلقة‌الثالثة (الاصول‌العملیة)

جامعة المصطفی العالمیة(ص)

سه‌شنبه 14-16

   5  

شوشتری، سیدمحمدتقی

الحلقة الثالثة

مرکز آخوند خراسانی(ره)

دوشنبه18-19:30

   6  

نوروزی، مرتضی

الحلقة الثالثة

مرکز آخوند خراسانی(ره)

9-10

   7  

نوروزی، مرتضی

الحلقة الثالثة

جامعة المصطفی العالمیة(ص)

پنج‌شنبه 10-12

 
منبع: اختصاصی شبکه اجتهاد

نظر شما