فقه و مبانی اجتهاد

فهرست جامع دروس فرائد الاصول حوزه علمیه مشهد

در سال تحصیلی 94-95، هشتاد و شش درس فرائد الاصول (رسائل)، به تفصیل ذیل در حوزه علمیه مشهد مقدس تدریس می‌شود.


نام استاد

مبحث

مکان

زمان

1

احمدی نیک، سیدمهدی

الإستصحاب

دانشگاه علوم اسلامي رضوي*

9

2

احمدیان، جواد

القطع

مدرسه علمیه امام محمدباقر(ع)

9

3

اردشیری، علیرضا

القطع

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

10--11

4

اسدی، مسلم

البرائة

مدرسه علمیه انوارالصادق(ع)

10--11

5

الهی، محمد

البرائة

مدرسه حضرت مهدی(عج)

9--10

6

امامی، محمد

البرائة

دانشگاه علوم اسلامي رضوي*

8--9

7

امینی‌سبزواری،علی‌اصغر

الشبهة الغيرالمحصورة

مدرسه علمیه امام صادق(ع) *

10--11

8

انصاریان، محمدجواد

البرائة

مدرسه فقاهت

8:30--9:45

9

ایروانی، جواد

البرائة

دانشگاه علوم‌اسلامی رضوی

9--10

10

باقریه، حسن

البرائة

مدرسه علمیه جعفریه

7--8

11

پارسا، روح‌الله

القطع

مدرسه علمیه امام محمد باقر(ع)

9--10

12

پارسا، روح‌الله

البرائة

مدرسه علمیه امام محمدباقر(ع)

10--11

13

پاکدلیان

 

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

7:45--8:30

14

توکلی‌مقدم، ابراهیم

القطع

مدرسه علمیه بقیة الله(عج)

11--12

15

جوان‌زیبا، محمدرضا

القطع

مدرسه علمیه امام حسین(ع)

7--8

16

جهانگیر‌فیض‌آبادی،‌رضا

القطع

مدرسه علمیه جعفریه

7--8

17

حسینی، سیدمحمدعلی

البرائة

مدرسه علمیه جعفریه

8--9

18

حسینی، مصطفی

القطع

دانشگاه علوم‌اسلامی رضوی

9--10

19

حسینی،سیدمحمدمهدی

الظن

مؤسسه صاحب‌الزمان(عج)

8--8:30

20

خانم لعل روشن

القطع

مدرسه حضرت‌ نرجس(س)

یک‌شنبه و دوشنبه 10--11:30

21

خانم لعل روشن

التعادل و التراجیح

مدرسه حضرت‌ نرجس(س)

دوشنبه 12--13:15 و سه‌شنبه 8--9:30

22

درجی، حسن

القطع

مدرسه علمیه حضرت حجت(ع)

8--9

23

ذاکری، سیدحسن

القطع

مؤسسه صاحب‌الزمان(عج)

9--10

24

رجبعلی دولابی، اصغر

الإستصحاب

مدرسه علمیه الحجة(ع)

9--10

25

رحمتی، هادی

الإستصحاب

مدرسه علمیه امام حسین(ع)

9--10

26

سعدی، محمدعلی

الإستصحاب

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

8--9

27

سیبویه، محمدابراهیم

القطع

مدرسه عالی نواب

07:45

28

شاکری؛ بلال

البرائة

مدرسه علمیه حضرت حجت(ع)

8--9

29

شریعتی‌تبار، مهدی

الإستصحاب

مدرسه عالی نواب

7--8

30

شیرازی، سیدرضا

البرائة

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

10--11

31

شیرازی،‌ سیدمهدی

القطع

مدرسه علمیه الحجة(ع)

7--8

32

صادقی، محمود

القطع

مدرسه علمیه نورالرضا(ع)

9--10

33

صادقی، محمود

البرائة

مدرسه علمیه نورالرضا(ع)

17--18

34

ضیائی، سیدمحمد

الإستصحاب

مدرسه علمیه جعفریه

8--9

35

عادلی‌نیا، ابوالفضل

القول فی المجاز

مدرسه عالی نواب

10-سبتمبر

36

علوی، سیدجعفر

القطع

مدرسه عالی نواب

8--9

37

علوی‌فر

البرائة

مدرسه علمیه انوارالصادق(ع)

9--10

38

علی‌آبادی، محمدحسن

الإستصحاب

مدرسه علمیه نورالرضا(ع)

8--9

39

عمرانی، سیدمسعود

الإستصحاب

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

9--10

40

غلام‌پور، عیسی

الإستصحاب

مدرسه علمیه انوارالصادق(ع)

7--8

41

فیض‌آبادی، رضا

البرائة

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

8--9

42

فیض‌آبادی، رضا

القطع

مدرسه علمیه جعفریه

7--8

43

قاسمی، محمدحسن

القطع

دانشگاه علوم‌اسلامی رضوی

9--10

44

قائمی‌نیک، علی

 

مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره)*

9--10

45

قبولی

تنبیهات الإحتیاط

دانشگاه شهید مطهری(ره)

یک‌شنبه 14--18

46

کاظمی، محمدرضا

الإجماع

مدرسه علمیه ثامن‌الحجج(ع)

10--11

47

کریم‌زاده، رحمت‌الله

القطع

دانشگاه علوم اسلامي رضوي*

9--10

48

کمالی، محمدمهدی

الإستصحاب

دانشگاه علوم‌اسلامی رضوی

10--11

49

کوثری، احمد

البرائة

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

10--11

50

محمدزاده، غلامرضا

الإستصحاب

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

10--11

51

محمدی، قربانعلی

الإستصحاب

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

10--11

52

محمدی، قربانعلی

البرائة

مدرسه عالی نواب

8--9

53

مددی، سیدعلی

الإستصحاب

مؤسسه صاحب‌الزمان(عج)

8--9

54

مددی، سیدعلی

الظن

مؤسسه صاحب‌الزمان(عج)

9--9:30

55

مروارید، احمد

الإستصحاب

مدرسه علمیه سعادت

9--10

56

مروارید، احمد

الاجماع

مدرسه علمیه ثامن‌الحجج(ع)

10--11

57

مرویان، ‌سیدمحمود

القطع

دانشگاه علوم اسلامي رضوی*

8--9

58

معلمی‌زاده، ابوالحسن

الإستصحاب

مدرسه علمیه حضرت حجت(ع)

7--8

59

ممتازی، محسن

القطع

مدرسه حضرت مهدی(عج)

10--11

60

منصوریان، موسی

الإستصحاب

مدرسه علمیه انوارالصادق(ع)

8--9

61

منظمی، محمد

الإستصحاب

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

7--8

62

موسوی، سیدجمال

القطع

مدرسه علمیه امام صادق(ع)

8--9

63

موسوی، سیدکمال

البرائة

مدرسه علمیه سعادت

7--8

64

موسوی، سیدکمال

القطع

مدرسه فقاهت

15:45--17:15

65

موسوی، سیدکمال

الإستصحاب

مدرسه علمیه سعادت

8--9

66

موسوی، عبدالحمید

الأقل و الأکثر

مدرسه علمیه ثامن‌الحجج(ع)

7--8

67

موسوی‌فرد، سیدمحسن

تنبیهات الأقل و الأکثر

دانشگاه علوم‌اسلامی رضوی

8--9

68

موسوی‌فرد، سیدمحسن

تنبیهات الأقل و الأکثر

دانشگاه علوم‌اسلامی رضوی

9--10

69

موسوی‌‌مهر، محمدحسن

القطع

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

10--11

70

مهدوی، علیرضا

القطع

مدرسه علمیه نورالرضا(ع)

10--11

71

ناصری، حسن

الشک

مسجد گوهرشاد*

7--8

72

ناصری، حسن

الإستصحاب

مسجد گوهرشاد*

8--9

73

ناصری، حسن

البرائة

مدرسه علمیه امام صادق(ع) *

10--11

74

ناصری، حسن

القطع

مدرسه عالی نواب

9--10

75

نظافت، حسین

القطع

مدرسه علمیه انوارالصادق(ع)

9--10

76

نقیبی، سیدمهدی

القطع

مدرسه امام حسن عسکری(ع)

7--8

77

نوربخش، ابوالقاسم

الإستصحاب

مدرسه علمیه امام محمد باقر(ع)

15:30

78

نوربخش، ابوالقاسم

الإستصحاب

مدرسه عالی نواب

7--8

79

نوروزی، محمد

الشک

مدرسه علمیه امام حسین(ع)

7--8

80

نوروزی، مرتضی

البرائة

مدرسه عالی نواب

8--9

81

نوروزی، مرتضی

الإستصحاب

دانشگاه شهید مطهری(ره)

سه‌شنبه‌: 14--18

82

واضحی آشتیانی، مهدی

البرائة

مدرسه علمیه الحجة(ع)

7--8

83

واعظ‌شهیدی،‌عبدالمجید

القطع

مدرسه علمیه بقیة الله(عج)

11--12

84

وحیدی، محمد

القطع

مدرسه علمیه سعادت

8--9

85

یزدانی، غلامرضا

البرائة

مدرسه امام‌حسن‌عسکری(ع)

7--8

86

یزدانی، غلامرضا

الإستصحاب

مدرسه امام‌حسن‌عسکری(ع)

8--9

 

نظر شما