فقه و سیاست

بیانیه نشست حقوقی فاجعه منا

بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان در چهار محور، بعد فقهی رسیدگی به فاجعه منا، مسوولیت بین المللی دولت عربستان در فاجعه منا، اقامه دعوا علیه دولت عربستان به خاطر فاجعه منا و لزوم جبران خسارات مادی و معنوی فاجعه منا توسط دولت عربستان قرائت شد.

به گزارش شبکه اجتهاد، بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان در چهار محور، بعد فقهی رسیدگی به فاجعه منا، مسوولیت بین المللی دولت عربستان در فاجعه منا، اقامه دعوا علیه دولت عربستان به خاطر فاجعه منا و لزوم جبران خسارات مادی و معنوی فاجعه منا توسط دولت عربستان قرائت شد.

سازمان بسیج حقوقدانان در این بیانیه در بعد فقهی رسیدگی به فاجعه منا آورده است: بر اساس كرامت ذاتی بشر كه از حقوق اولیه همه انسان ها است و به واسطه آیه شریفه «ولقد كرمنا بنی آدم» كه مورد شناسایی دین اسلام است؛ دولت عربستان فارغ از تمامی معاهدات و عهدنامه های بین المللی جهت نقض این اصل بنیادین، مسوول شناخته می شود.

این بیانیه می افزاید: از حیث مسوولیت بین المللی دولت ها در صورت اثبات عمدی بودن حادثه منا، دولت عربستان بر اساس طرح مواد مسوولیت بین المللی 2001 كمیسیون حقوق بین الملل در قبال نقض تعهدات خود در حفظ امنیت جانی همه زائران، مسوول است.

اقامه دعوا علیه دولت عربستان جهت فاجعه منا محور دیگر این بیانیه است مبنی بر اینكه با توجه به تعهدات دولت عربستان طبق عهدنامه مودت 1308 ایران و عربستان، این دولت نسبت به حفظ جان زائران بیت الله الحرام، مسوولیت بین المللی دارد كه از طریق مراجع بین المللی به ویژه دیوان بین اللملی دادگستری قابل پیگرد قانونی است.

سازمان بسیج حقوقدانان در محور چهارم بیانیه مبنی بر لزوم جبران خسارات مادی و معنوی فاجعه منا توسط دولت عربستان اذعان می دارد: عربستان مسوول حفظ جان اتباع دیگر كشورهایی است كه با رعایت شرایط قانونی مانند گرفتن روادید، وارد آن كشور شده اند و از این رو دولت عربستان موظف بوده است تمام حقوق زائران را رعایت كند و در صورت نقض هر كدام از این حقوق، دولت عربستان مسوول جبران خسارات مادی و معنوی فاجعه منا بوده و جمهوری اسلامی ایران همچنان خواهان دریافت غرامت شهدای منا از دولت عربستان است.

سازمان بسیج حقوقدانان در پایان بیانیه از سازمان ملل (شورای حقوق بشر) و سازمان همكاری های اسلامی خواست تا ضمن نقش آفرینی موثرتر در این رابطه، كمیته حقیقت یابی تاسیس و تبیین واقعی از این حادثه و مجرمان آن، ارایه كند.

شایان ذكر است، فاجعه بزرگ منا، روز عید سعید قربان رخ داد. در این فاجعه چند هزار تن از حجاج جان باختند كه 464 تن از این شمار ، هموطنان ایرانی بودند.

با گذشت حدود دو هفته از آن فاجعه تلخ، هنوز پیكرهای همه جانباختگان به كشور منتقل نشده است و از سرنوشت 65 قربانی همچنان اطلاعی در دست نیست.تاكنون پیكر 399 قربانی این فاجعه به كشور انتقال داده شده است.

نظر شما