فقه و مبانی اجتهاد

مفتی مصر:

جهان اسلام با بحران «فتوا» دست و پنجه نرم می‌کند

مفتی مصر گفت: جهان اسلام درعصر حاضر با بحران هرج و مرج درعرصه فتوا دست و پنجه نرم می‌کند .

به گزارش شبکه اجتهاد، شوقی علام، مفتی مصر با حضور در نشستی با عنوان «فتوا و شرایط آن در چهارچوب اسلامی» به بیان ویژگی‌ها و شرایط لازم فقیه، برای صدور فتوا اشاره کرد.

وی افزود: آشنایی فقیه با ادله فقهی از کتاب و سنت، اشراف به علوم قرآنی و حدیث و اختلاف نظر میان فقها و صاحب‌نظران، حضور ذهن و شناخت کامل به شرایط، قدرت بر توصیف، درک واقع و موضوع شناسی از ویژگی‌های لازم برای یک فقیه در مقام صدور فتواست.

شوقی علام افزود که به دلیل جایگاه رفیع و عظمت امر فتوا در میان مردم، خداوند هرگونه اهمال‌گری در صدور فتوا را حرام کرده است از این رو تنها عالمان به کتاب و سنت نبوی، پس از دارا بودن شرایط گفته شده و ممارست در این امر،مجاز به متولی شدن منصب فتوا هستند، در غیر این صورت، صدور فتوا به از میان رفتن حق منجرخواهد شد.

مفتی مصر با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط فتوا نظیر رجوع به ادله شرعی و جمع در مقام تعارض ادله و اخذ به ارجح خاطر نشان کرد که تطابق میان فتوا و عرصه واقع، نیازمند آگاهی کامل فقیه به واقع، قدرت تفریع مسائل و تمیز میان مسائل قضا و فتواست تا از عرف و چارچوب شرایط فتوا، خارج نشود.

این مفتی مصری با اشاره به خطر هرج و مرج در فتوا تصریح کرد: اکنون بسیاری از افراد که فاقد تخصص لازم هستند با مقداری مطالعه به صدور فتوا مبادرت ورزیده و موجب اختلاف، جنگ و آشوب میان صفوف مسلمانان می‌شوند .

نظر شما