فقه و اقتصاد

«اقتصاد تعاونی از منظر اسلام» منتشر شد

«کتاب «اقتصاد تعاونی از منظر اسلام» به قلم احمدعلی یوسفی از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روانه بازار نشر شد.

ایکنا: کتاب «اقتصاد تعاونی از منظر اسلام» که به قلم احمدعلی یوسفی به نگارش درآمده، توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

این کتاب پس از شناسایی ابعاد و تحولات تاریخی اقتصاد تعاونی، به بررسی مبانی بینشی و ارزشی اقتصاد تعاونی از منظر اسلام توجه کرده، با تحقیق درباره اصول و اهداف اقتصاد تعاونی، مدل‌های اجرایی و آثار اقتصادی آنها را بر اساس تعالیم اسلامی ارائه می‌دهد.

فصل‌های این کتاب عبارتند از: فصل اول: ماهیت اقتصاد تعاونی و شرکت‌های تعاونی، فصل دوم: تحولات تاریخی شکل‌گیری اقتصاد تعاونی، فصل سوم: آموزه‌های نظام اقتصادی سرمایه‌داری و اقتصاد تعاونی، فصل چهارم: آموزه‌‌های نظام اقتصادی کمونیسم و اقتصاد تعاونی، فصل پنجم: مبانی بینشی اسلام و اقتصاد تعاونی، فصل ششم: ارزش‌های اخلاقی اسلام و اقتصاد تعاونی، فصل هفتم: اصول رفتاری اقتصادی و اقتصاد تعاونی، فصل هشتم: مالکیت در اسلام و اقتصاد تعاونی، فصل نهم: اهداف اقتصادی تعاونی در اسلام، فصل دهم: اصول اقتصاد تعاونی از دیدگاه اسلام، فصل یازدهم: انواع مدل‌های اجرایی اقتصاد تعاونی از دیدگاه اسلام، فصل دوازدهم: جایگاه اقتصاد بخش تعاونی در نظام اقتصادی اسلام، فصل سیزدهم: اقتصاد تعاونی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد‌ها در اسلام، فصل چهاردهم: جمع‌بندی، نوع‌‌آوری‌ها و پیشنهادها.

کتاب «اقتصاد تعاونی از منظر اسلام» با شمارگان 2000 نسخه و قیمت 35 هزار تومان منتشر شده است.

نظر شما