اندیشوران فقهی

گزارش تصویری؛

حضور فعال اندیشمندان ایرانی در کنفرانس علوم فقهی عمان

آیت‌الله شیخ محسن اراکی در کنفرانس علوم فقهی عمان در خصوص عدالت و رحمت در فقه و حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در خصوص تاثیر صفات خدا بر زندگی انسان و حرکت از فطرت برای نظر افکندن بر اجتماعات اسلام و نیز ساختار حقوق بشر اسلامی به سخنرانی پرداختند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظر شما