اندیشوران فقهی

اهدای جایزه ارزنده از سوی استاد؛

شاگردان درس فقه آیت‌الله مکارم در تابستان چه می‌کنند؟

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم تصریح کرد: با توجه به اهمیت استفاده از وقت و ایام تعطیل در حوزه طلاب به خصوص طلاب درس خارج باید تحقیقات وسیعی را پیرامون اصول فقهی انجام دهند.

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در آخرین درس خارج خود در سال تحصیلی جاری، با اشاره به اهمیت تحقیقات اجتهادی در زمینه فقه تصریح کرد: با توجه به اهمیت استفاده از وقت و ایام تعطیل در حوزه طلاب به خصوص طلاب درس خارج باید تحقیقات وسیعی را پیرامون اصول فقهی انجام دهند.

استاد برجسته خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم بیان داشت: بر اساس تحریرالوسیله احکام منا، 35حکم و مساله بود که در سال جاری تحصیلی، 11 مساله بیان و احکام آن گفته شد.

این مرجع تقلید ادامه داد: طلاب و فضلای درس خارج باید در تابستان سال جاری 24مساله بعدی منا را نیز بر اساس تحریرالوسیله استخراج کرده و هر کدام یک یا دو مساله را به شکل اجتهادی بررسی کنند.

آیت‌الله مکارم شیرازی در پایان تصریح کرد: طلاب درس خارج باید حداقل 20صفحه وزیری یعنی بیش از سیصد کلمه در هر صفحه تحقیق علمی با ترجیح زبان علمی عربی برای این طرح ارسال کنند که جوایز ارزنده‌ای نیز به طلاب اهدا خواهد شد.

نظر شما