فقه و سیاست

از سوی پادشاه؛

فعالیت‌های سیاسی علما در مغرب ممنوع شد

پادشاه مغرب، هرگونه فعالیت سیاسی امامان جماعت، خطبا و تمام کسانی که به کار دینی مشغول هستند را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش شبکه اجتهاد، «محمد ششم» پادشاه مغرب، در بیانیه‌ای اعلام کرد: جهت حفظ آرامش و روحیه تسامح و برادری در اماکن مذهبی و دینی، فعالیت سیاسی تمامی امامان جماعت، خطبا و تمامی افراد مشغول به امور دینی، ممنوع اعلام می‌شود.

بر اساس این قانون همچنین، فعالیت اقتصادی علما و روحانیان دینی در بخش دولتی و خصوصی به استثنای اموری که به مسائل تبلیغ و پژوهش در امور دینی مربوط می‌شود، نیز ممنوع شده است.

نظر شما