فقه و امت اسلامی

وزیر اوقاف و امور اسلامی الجزایر؛

آکادمی «فقه‌اسلامی الجزایر» تاسیس می‌شود

وزیراوقاف و امور اسلامی الجزایر گفت: نخستین آکادمی فقه‌اسلامی این کشور با هدف ارائه مشاوره در زمینه صدور فتواها و همکاری با دیگر نهادهای اسلامی این کشور، به‌زودی تاسیس می‌شود.

به گزارش شبكه اجتهاد، «محمد عیسی»، وزیر اوقاف و امور اسلامی الجزایر، درنشستی مطبوعاتی اعلام کرد که نخستین آکادمی فقه‌اسلامی این کشور با هدف ارائه مشاوره در زمینه صدور فتواها و همکاری با دیگر نهادهای اسلامی این کشور، به‌زودی تاسیس می‌شود.

وی اضافه کرد: مسئله تعیین مفتی برای کشور، برخی مواقع مطرح می‌شود ولی این موضوع در حال حاضر مورد قبول حکومت نیست؛ بر همین اساس، آکادمی فقه اسلامی متشکل از علما، پزشکان و جامعه‌شناسان برجسته الجزایر، جایگزینی برای مفتی است.

وزیر اوقاف و امور اسلامی الجزایر تاکید کرد: هنوز بر سر انتخاب «مفتی جمهوری الجزایر» توافقی بین گروه‌های مختلف سیاسی و دینی وجود ندارد ولی این وزارت‌خانه در حال بررسی افراد مختلف و تعیین یک اندیشمند شایسته برای این کار در آینده است.

نظر شما