فقه و فرهنگ

پژوهشکده فقه و حقوق بررسی می‌کند؛

قاعده معاشرت به معروف در فقه خانواده

حجت‌الاسلام فجری، از محققان پژوهشکده فقه و حقوق از اجرای پروژه «قاعده معاشرت به معروف در فقه خانواده» خانواده به عنوان یکی از امور مورد اهتمام قرآن کریم در این پژوهشکده خبر داد.

به گزارش شبکه اجتهاد؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا فجری با اعلام خبر اجرای پروژه «قاعده معاشرت به معروف در فقه خانواده» در پژوهشکده فقه و حقوق اظهار کرد: این پروژه توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین امیر رحمانی در حال انجام است.

حجت‌الاسلام فجری در تبیین ضرورت انجام این پروژه عنوان کرد: یکی از اموری که در قرآن کریم پیرامون چگونگی روابط خانوادگی مورد اهتمام قرار گرفته، موضوع معاشرت به معروف، مصاحبت معروف و امساک معروف است.

محقق پژوهشکده فقه و حقوق ادامه داد: این موضوع در کتب فقهی به صورت مستقل و با نگاه جامع بررسی شده و همین مطلب یکی از عوامل ابهام در حکم بودن یا قاعده بودن و نیز ابهام در فقهی بودن یا اخلاقی و توصیه‌ای بودن و یا ابهام در مفهوم این موضوع، تفاوت نگاه فقهی در تبیین نظام روابط خانوادگی را در پی داشته است.

وی اضافه کرد: بنابراین ضروری است این موضوع با نگاه نو و جامع و مستقل موردبررسی قرار گیرد و موارد ابهام آن برطرف شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین فجری در مورد وضعیت این پروژه نیز یادآور شد: طرح تفصیلی این پروژه ارائه شده و اکنون در مرحله اعمال اصلاحات مورد نظر شورای پژوهشی است.

نظر شما