فقه و مناسک

آیت‌الله مکارم شیرازی:

فتوای نقل شده از من درباره ازدواج موقت مجعول است

آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ به استفتایی، فتوای نقل شده از وی درباره ازدواج موقت را مجعول و البته قابل تعقیب قانونی دانست.

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی در پاسخ به استفتایی، فتوای نقل شده به نقل از وی درباره ازدواج موقت را مجعول و البته قابل تعقیب قانونی دانست.

متن پرسش و پاسخ این مرجع تقلید به شرح زیر است:

پرسش:
اخیرا کسانی مراکزی به نام عقد موقت تأسیس کرده‌اند و به بعضی از فتاوای شما استناد می‌کنند که دلالت بر صحت روش آنها دارد؛ آیا مورد تایید حضرتعالی است؟

پاسخ:
فتوایی که از ما نقل کرده‌اند مجعول است و هیچ اعتباری ندارد و از طرق قانونی قابل تعقیب می‌باشد.
 

نظر شما