فقه و حقوق

صبح امروز در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت؛

پایان بررسی طرح امر به معروف و نهی از منکر

نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود مواد پایانی طرح امر به معروف و نهی از منکر را بررسی کردند؛ بر این اساس بررسی طرح یک فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خاتمه پیدا کرد.

به گزارش شبکه اجتهاد، بر اساس ماده‌ای از این طرح، دستگاه‌های اجرایی حوزه این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را درباره چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یکی بار به ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارائه دهند.

همچنین ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که اعتبارات اجرایی این قانون از محل بودجه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موضوع این قانون و جدول شماره 17 (کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی) موضوع جزء 3 ردیف 540 هزار جدول شماره 9 مربوط به ستاد امر به معروف و نهی از منکر تأمین گردد.

همچنین نمایندگان مجلس ماده 17 طرح امر به معروف را به شرح زیر اصلاح کردند:

ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تأسیس سازمان‌های مردم نهاد و هماهنگ‌کننده تمامی دستگاه‌های اجرایی به منظور اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.

بر اساس تبصره‌ای، ستاد استان و شهرستان می‌توانند به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر مجوز صادر کند. ستاد موظف است مجوز صادره را حسب مورد به استانداری، فرمانداری و بخشداری ارسال کند تا نسبت به تأمین امنیت تجمع‌کنندگان اقدام کند.

بر اساس تبصره دیگری ستاد موظف است اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص عفاف و حجاب را نظارت و پیگیری کند و بر اساس این ماده وظایف ستاد، نافی مسئولیت‌های وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای قوای سه‌گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با انچه در این قانون مقرر شده است نمی‌باشد.

همچنین بر اساس تبصره دیگری که بر اساس پیشنهاد علی مطهری به تصویب رسید مقرر شد برای آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مقتضی اقدام عملی است از نیروی بسیج و سپاه به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر استفاد شده و برای آنان دوره آموزشی برگزار و برای آنان مجوز مخصوص صادر شود.

بنابراین گزارش، دستورالعمل اجرایی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تصویب و ابلاغ می‌گردد.

نظر شما