فقه و مبانی اجتهاد

6 اسفندماه،

رونمایی از کتاب «فقه الحدیث: مباحث نقل به معنا» اثر دکتر پاکتچی

جلسه رونمایی کتاب جدیدالتألیف دکتر احمد پاکتچی با عنوان «فقه الحدیث: مباحث نقل به معنا» ششم اسفندماه به همت معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)‌ برگزار می‌شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، جلسه رونمایی کتاب جدیدالتألیف دکتر احمد پاکتچی با عنوان «فقه الحدیث: مباحث نقل به معنا» با سخنرانی مجید معارف، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران روز چهارشنبه، ششم اسفندماه ساعت 10 صبح در محل سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق(ع) به همت معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار می‌شود.

در این کتاب مؤلف کوشیده است تا از برخی دستاوردهای دو حوزه معناشناسی و ترجمه‌شناسی در علم زبان‌شناسی و همینطور برخی از نکته‌سنجی‌های منطقیان و اصولیان استفاده کند و با الگوسازی و نشان دادن یک به یک الگوها در نمونه‌های واقعی از احادیث، گونه‌های نقل به معنا را در آشتی نظریه و عمل نشان دهد.

کتاب از چهار بخش در قالب هفده فصل؛ در مورد مباحثی همچون چالش تاریخی در نقل به معنا؛ ترجمه‌شناختی نقل به معنا، ویژگی‌های زبان متون مقدس، سنت‌های معادل‌یابی و نقل حدیث، مسائل هم‌ارزی در سطح واژه، هم‌ارزی و روابط صرفی، روابط معنایی بر پایه دامنه، روابط معنایی فراتر از دامنه، روابط نحوی در گشتار، روابط تحقیقی ـ کاربردی، روابط تاریخی، مسائل هم‌ارزی در سطح جمله، گشتارهای نحوی ـ شکلی، گشتارهای معنایی خاص و گشتارهای نشانه‌شناختی به بحث و بررسی پرداخته است.

نظر شما