فقه و مبانی اجتهاد

دار الافتاء مصر:

خطبه عقد از طریق ویدئو کنفرانس منعقد نمی‌شود!

چنین عقدی اشکالات زیادی دارد که به برخی شرایط تحقق عقد مانند رضایت حقیقی مربوط می‌شود که نصوص بر آن تاکید دارد.
 
 
 
 
 

به گزارش شبکه اجتهاد، مرکز رصد فتاوای تکفیری وابسته به دارالافتای مصر به تازگی اعلام کرده که عناصر داعش برخی پایگاه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی را به منظور جذب دختران جوان و ازدواج با آن‌ها اختصاص داده‌اند با این توضیح که ازدواج با این دختران از طریق ویدئو کنفرانس انجام می‌شود و سپس این دختران به مناطق حضور عناصر داعش سفر می‌کنند.
 
دار الافتای مصر با بیان این مطلب اعلام کرده که خطبه عقد از طریق ویدئو کنفرانس منعقد نمی‌شود چون چنین عقدی اشکالات زیادی دارد که به برخی شرایط تحقق عقد مانند رضایت حقیقی مربوط می‌شود که نصوص بر آن تاکید دارد و علاوه بر این‌ها حضور شهود و معاینه تمام شرایط عقد توسط آن‌ها الزامی است که این شرایط در چنین عقدهایی مراعات نمی‌شود.

نظر شما