فقه و حقوق

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بررسی می‌کند؛

مبانی و الزامات فقهی مسئولیت مدنی دولت

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت به منظور «تدوین پیش‌نویس» در دستور کار حلقه فقه سیاسی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قرار گرفت.

به گزارش شبکه اجتهاد، حلقهٔ فقه سیاسی گروه اسلام و سیاست مرکز در ادامهٔ مباحث علمی پیشینِ که بیشتر بر محور فقه حکومتی و ناظر به حوزهٔ قانون‌گذاری متمرکز بود، این بحث را مورد بررسی قرار می‌دهد.
 
پاسخ به این سؤال کلی که «آیا حکومت ضامن خسارات ناشی از اِعمال حق حاکمیت خود است؟» پس از بررسی لزوم جبران خسارت ناشی از تخلف از قوانین، موضوع گفتگوها و تحقیقات علمی حلقهٔ فقه سیاسی خواهد بود. این موضوع در قوانین موضوعهٔ کشور دارای قانون مستقلی نیست و در برخی قوانین به تناسب موضوع، مواد معدودی را به خود اختصاص داده است.
 
مسئولیت مدنی دولت ضمن اینکه در روایات و فتاوای فقها، مورد تأکید قرار گرفته است در بسیاری از کشورها دارای قانونی مستقل است. با توجه به این اهمیت در حلقه مذکور، ضمن بررسی مبانی فقهی مسئولیت حکومت در خسارات ناشی از اعمال و تصمیمات کارگزاران و نیز ساختارهای حکومتی، به موضوع‌شناسی مسئولیت مدنی دولت و شناسایی نگاه فقه به آن پرداخته خواهد شد.
 
پس از بررسی مسائل نظری موجود در این حوزه، نیاز کشور به قانون مسئولیت مدنی دولت نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. نتایج علمی این حلقه در قالب گزارش‌های علمی به مجلس ارسال خواهد شد و طبق برنامه ریزی اولیه، در نهایت پیش نویس قانونی در این موضوع ارائه خواهد شد.

نظر شما