فقه و حقوق

در نشستی با حضور فضلاء و طلاب صورت گرفت،

«تحلیل فلسفی حاکمیت قانون» توسط عضو سابق شورای نگهبان

تحلیل حاکمیت قانون اساسی ما یک قانون آرمانی است و حکومت را ابزاری برای اهداف متعالی و سعادت می‌داند، پس آنچه به عنوان خیر مشترک در غرب هست ما نیز داریم.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «تحلیل فلسفی حاکمیت قانون» با ارائه دکتر عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان و با دعوت گروه فلسفه‌های مضاف دانشگاه باقرالعلوم(ع) در مرکز همایش‌های دفتر تبلیغا اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.

در این نشست دکتر کدخدایی به بیان تاریخچه‌ای از بحث حاکمیت قانون پرداخت و گفت: با مراجعه به تاریخ در می‌یابیم که جوامع پس از کشمکش‌های بسیار به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن به سعادت باید قانون در جامعه حاکم باشد.

این استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران گفت: ساختارگرایان چیزی بیش از نگاه ابزاری به قانون ندارند و همین که نظم را برقرار می‌کند کافی است. ما هم معتقدیم قانون ابزار است اما این ابزار می‌تواند شاخص‌هایی هم داشته باشد و صرف این که قانون ابزار است نباید بدون ویژگی‌هایی خاص باشد، مثلا این ابزار باید مستقل باشد، عام و آشکار و قابل فهم قابل اجرا و متناسب باشد.

رئیس مؤسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران با طرح این سؤال که آیا لازمه حاکمیت قانون وجود یک حکومت دموکراتیک است؟ ادامه داد: برخی مانند ساختارگرایان طرفداران این نظریه‌اند و برخی نیز معتقدند حاکمیت قانون می‌تواند در نظام‌های غیر دموکراتیک هم محقق شود و ممکن است در یک حکموت دموکراتیک قانون حاکم نباشد.

وی این پرسش را مطرح کرد که آیا در نظام جمهوری اسلامی می‌توانیم از حاکمیت قانون (و مردم) سخن بگوییم؟ پاسخ داد: بله قانون اساسی ما این ظرفیت رابه خوبی دارد و در محتوا و هم شکل متضمن قانون و حقوق مردم است.

دکتر کدخدایی افزود: قانون اساسی ما یک قانون آرمانی است و حکومت را ابزاری برای اهداف متعالی و سعادت می‌داند. پس آنچه به عنوان خیر مشترک در غرب هست ما نیز داریم. به لحاظ شکلی نیز اداره امور و نمایندگی با اتکای به آرای عموم انجام می‌شود. البته أشکال رای دهی متفاوت است. ساختار ما تک مجلسی است وقوه قضائیه به عنوان مدافع حقوق مردم است رهبر نیز به لحاظ شخص خود در برابر قانون با مردم یکی است در حالی که ما در انگلستان مسأله معافیت ملکه از مالیات را داریم.

 استاد دانشگاه تهران در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: اختیارات با امتیازات تفاوت دارد. اختیارات مربوط به مسئولیت اس، اما امتیازات به شخص، مثل امتیازاتی که لردها در انگلستان دارند.

نظر شما