فقه و امت اسلامی

در کویت برگزار می‌شود؛

بیست‌ودومین نشست مجمع بین‌المللی فقه اسلامی

بیست‌ودومین نشست مجمع بین‌المللی فقه اسلامی، دوم تا پنجم فروردین‌ماه ۹۴، در کویت برگزار می‌شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، نمایندگان 57 کشور عضو مجمع بین‌المللی فقه اسلامی وابسته به سازمان همکاری اسلامی طی بیست‌ودومین نشست خود که قرار است دوم تا پنجم فروردین‌ماه در کویت برگزار شود، موضوعات مربوط به حقوق و وظایف شهروندان غیرمسلمان در کشورهای اسلامی، مسئله زن و کفالت عمومی، زیارت قدس، تکفیر، جهاد، و موضوعات اقتصادی و دیگر مسائل مربوط به غذا و داروهای حلال و حقوق معلولین را مورد بررسی قرار مدهند.
 
مجمع بین‌المللی فقه اسلامی در بیست‌ودومین نشست خود همچنین، حقوق و وظایف شهروندان غیرمسلمانان در کشورهای اسلامی را مشخص و میزان مطابقت شریعت اسلامی بر آنان را تبیین می‌کند.
 
احمد خالد بابکر، دبیرکل مجمع بین‌المللی فقه اسلامی در این باره گفت: این مجمع، در واکنش به افراطگرایان و کسانی که هیچگونه حقوقی برای شهروندان غیرمسلمان قائل نیستند، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در دولت‌های اسلامی را مشخص و میزان آن را مطابق با شریعت اسلامی بیان می‌کند.
 
وی افزود: دین اسلام، مسلمانان را به احترام به غیرمسلمین فرامی‌خواند و آنان را به تعامل هرچه بهتر با غیرمسلمانان و احسان و خوش‌رفتاری و عدالت با آنان تا زمانی که مزاحمتی ایجاد نکنند، تشویق و ترغیب می‌کند.

نظر شما