فقه و اقتصاد

نگاهی به تحولات و جنبه‌های حقوقی بانک توسعه اسلامی

تحولات و جنبه‌های حقوقی بانک توسعه اسلامی» عنوان مقاله‌ای به قلم مهدی عباس‌ سرمدی و میرمحمود موسوی است که در شماره ۲ دوره دوم نشریه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» منتشر شده است.

 
 
به گزارش شبکه اجتهاد، در چکیده این مقاله می‌خوانیم: «بانک توسعه اسلامی که یکی از نهادهای تخصصی سازمان همکاری اسلامی است از طریق ایجاد نهادها و ارکان مختلف، اقدام به اصلاح نظام‌های اقتصادی و وضعیت اجتماعی کشورهای عضو و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع مسلمان در کشورهای غیر کرده است.»

همچنین آمده است: «ویژگی برجسته بانک توسعه اسلامی که آن را از سایر نهادهای اقتصادیِ مشابه متمایز می‌کند آن است که همه فعالیت‌ها و تصمیم‌گیر‌ی‌های بانک توسعه اسلامی که حول محور کاهش فقر، افزایش رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی اعضاست، در چارچوب شریعت اسلامی شکل می‌گیرد. از همین رو متمایز بودن بانک توسعه اسلامی نسبت به سایر نهادهای مشابه، بررسی رابطه متقابل بانک توسعه اسلامی با کشورهای عضو و همچنین با سایر نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای و تأثیرات این موجودیت‌ها بر روی یکدیگر، لزوم مطالعه و شناخت بانک توسعه اسلامی را به عنوان یکی از موجودیت‌های حقوق بین‌الملل موجب می‌شود.»

در مقدمه این مقاله می‌خوانیم: ‌«بانک توسعه اسلامی نهادی فرامنطقه‌ای است که در راستای پاسخ به نیاز کشورهای اسلامی به مرکزی برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های اقتصادی این کشورها، کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعیِ کشورهای ضعیف و از میان برداشتن فقر در این کشورها و جوامع مسلمان در کشورهای غیرعضو و همکاری با کشورهای قدرتمندتر اسلامی برای تقویت وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها در سال 1975 به عنوان یکی از نهادهای تخصصی سازمان همکاری اسلامی، آغاز به فعالیت کرد.»

در بخش دیگری از این مقاله آمده است: «بانک توسعه اسلامی به عنوان یک نهاد تخصصی مالی سازمان همکاری کشورهای اسلامی، جهت ایفای اهداف و وظایف دارای ارکان و نهادهای مشخصی است که این نهادها و کارگزاری‌های خاص در جهت اهداف و وظایف بانک توسعه اسلامی فعالیت می‌کنند.»

همچنین می‌خوانیم: «آنچه مسلم است بانک توسعه اسلامی بزرگترین نهاد تجاری و اقتصادی جهان اسلام به شمار می‌آید. با توجه به ماهیت بانک و در راستای اهداف آن، عمده فعالیت‌های آن را فعالیت‌های اقتصادی در بر می‌گیرد به‌ طوری که در ماده 1 اساسنامه بانک، هدف از تأسیس چنین نهادی ترویج توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای عضو و جوامع مسلمان به صورت جداگانه و جمعی یاد شده است.»

در بخش نتیجه‌گیری این مقاله آمده است: «آنچه مسلم است این که بانک توسعه اسلامی به عنوان مهمترین نهاد اقتصادی اسلامی در میان سایر نهادهای اقتصادیِ بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، بانک توسعه آفریقایی و بانک توسعه آسیایی نقش قابل توجهی را در توسعه وضعیت اقتصادی کشورهای عضو و جوامع غیرمسلمان در کشورهای غیر عضو ایفاء کرده است که این موفقیت را مرهون دو ویژگیِ خاص خود که یکی حرکت در چارچوب شریعت اسلام و دیگری عدم تصمیم‌گیری‌های سیاسی و عمل و تعهد اعضای بانک به اصول مندرج در سند مؤسس بانک است. همچنین همپوشانی اهداف بانک با سایر نهادهای اقتصادی موجب تسهیل روند همکاری‌های دو جانبه و چند‌جانبه میان بانک و این نهادها شده است که خود عاملی مثبت در جهت تسریع بهبود وضعیت کشورهای عضو مشترک در این سازمان‌هاست.»

علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل این مقاله را اینجا مشاهده کنند.

نظر شما