فقه و مبانی اجتهاد

انتشار «تحریر الاصول» اثر آیت‌الله محمدمهدی موسوی بجنوردی

تحریر الاصول» اثر آیت‌الله محمدمهدی موسوی بجنوردی که در بردارنده دیدگاه های وی در کلیه مباحث اصول فقه بوده و با نگرشی نقادانه به مبانی اصولیین متأخر و روشی اجتهادی است منتشر شد.

به گزارش شبکه اجتهاد، در آخرین روزهای سال ۱۳۹۳ کتاب «تحریر الاصول» اثر ارزشمند آیت‌الله حاج سید محمدمهدی موسوی بجنوردی انتشار یافت. این اثر ضمن در برداشتن مباحث الفاظ و اصول عملیه حاوی دیدگاه‌های وی در کلیه مباحث اصول فقه بوده و با نگرشی نقادانه به مبانی اصولیین متأخر و روشی اجتهادی نگاشته شده است.

این کتاب حاصل تدریس چند دوره درس خارج اصول می‌باشد که بر خلاف روش جاریِ تقریر نویسی، آیت‌الله موسوی بجنوردی به رشته تحریر درآمده است. کتاب مذکور به زبان عربی و در حدود ۱۰۰۰ صفحه در دو جلد به زیور طبع آراسته شد.

لازم به ذکر است آیت‌الله موسوی بجنوردی که تحصیلات خود را تا عالی ترین مراتب اجتهاد در نجف اشرف به انجام رسانده، از تلامیذ مطرح آیات عظام میرزا حسن بجنوردی، شیخ حسین حلی، سید محمود شاهرودی و سید محسن حکیم بوده و پس از سال‌ها تحصیل و تدریس در نجف به تهران هجرت و طی بیش از چهار دهه به تدریس سطوح عالی و دروس خارج فقه و اصول اشتغال داشته است.

بر اساس اطلاع واصله به زودی سایر آثار وی در زمینه مباحث فقهی نیز انتشار خواهد یافت.

نظر شما