صفحه اصلی  |  اخبار فقه و اجتهاد  |  پرونده‌ها  |  درباره ما  |  تماس با ما
١٢ ذو القعده ١٤٤٠ - ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۵ تير
دسته بندی
12345678  بعدی  >>
 واکاوی فقهی حجیّت رأی ولیِّ فقیه بر ثبوت هلال ماه قمری/ علی‌اکبر ایزدی‌فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ حسین کاویار؛

23 اسفند 1393
  تفاوت «منفعت» و «مصلحت» در فقه امامیه/ میرزامحمدواعظی
ممکن است، برخی بر این باور باشند که «منفعت» همان «مصلحت» است و در نتیجه فقط تقابل «مصلحت» با «مفسده» معنا دارد و دیگر تقابل‌ها نیز به آن ملحق می‌شود؛ برای صحت یا سقم این مطلب می‌باید مفردات مسئله مورد بررسی قرار بگیرد.
30 دي 1393
 بررسی و نقد دیدگاه تأثیر مقاصد شریعت بر اسناد استنباط (قسمت دوم) / احمد حسنی
دیدگاه، «تأثیر مقاصد شریعت بر اسناد استنباط» اندیشه‌ها و عملیات فقهی موجود درباره موقعیت مقاصد شریعت در استنباط را به پنج دسته تقسیم می‌کند و پس از بررسی و نقد آن‌ها، نظریه مختار را که نظریه پنجم است، مستدل می‌سازد. پیش‌تر، این دیدگاه در کتاب «فقه و عقل» مطرح گشته و در شماره 41 مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، در مقاله‌ای با عنوان «فقه و مقاصد شریعت» بر اساس این تقسیم پنج‌گانه توضیح داده شده و نیز در کتاب «فقه و مصلحت» بر همین اساس با بسط بیشتری عرضه گردیده است. مقاله حاضر بر اساس تبیین این اندیشه در کتاب «فقه و مصلحت» نگارش یافته است. پیشتر قسمت اول این مقاله را ملاحظه کردید؛ قسمت دوم این مقاله که به بررسی این نظریه می‌پردازد در دو بخش تقدیم می‌شود:
23 دي 1393
 بررسی و نقد دیدگاه تأثیر مقاصد شریعت بر اسناد استنباط (قسمت اول) / احمد حسنی
در این مقاله، ضمن ارزیابی دیدگاه «تأثیر مقاصد شریعت بر اسناد استنباط»، شواهدی هم که برای تثبیت این دیدگاه به کار رفته، بررسی شده است. این دیدگاه، اندیشه‌ها و عملیات فقهی موجود درباره موقعیت مقاصد شریعت در استنباط را به پنج دسته تقسیم می‌کند و پس از بررسی و نقد آن‌ها، نظریه مختار را که نظریه پنجم است، مستدل می‌سازد. پیش‌تر، این دیدگاه در کتاب «فقه و عقل» مطرح گشته و در شماره 41 مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، در مقاله‌ای با عنوان «فقه و مقاصد شریعت» بر اساس این تقسیم پنج‌گانه توضیح داده شده و نیز در کتاب «فقه و مصلحت» بر همین اساس با بسط بیشتری عرضه گردیده است. مقاله حاضر بر اساس تبیین این اندیشه در کتاب «فقه و مصلحت» نگارش یافته است.
9 دي 1393
 گونه‌های بهره‌گیری از عدالت در فقه و اجتهاد/ سعید ضیائی‌فر
تأثیر عدالت در اجتهاد یکی از پرسش‌های مهم و اساسی سدۀ حاضر است. امامیه از دیرباز به‌صورت مبنایی و نظری بر این مطلب تأکید کرده است که خداوند عادل و حکیم و احکام الهی تابع مصالح و مفاسد و یکی از مهم‌ترین آنها حسن عدل و قبح ظلم است و به‌همین مناسبت به عدلیه معروف شده‌اند، ولی کمتر به نقش و تأثیر آن در اجتهاد و فقاهت توجه شده است. بیشترین توجه به تأثیر عدالت در اجتهاد، در چند دهۀ اخیر و تنها به‌صورت موردی از سوی برخی از فقها صورت گرفته است. در این مقاله تلاش می‌شود تا اکثر شیوه‌هایی که به‌وسیلۀ آنها می‌توان عنصر «عدالت» را در اجتهاد به‌کار گرفت، استقصا و دشوارتر از آن نمونه‌هایی فقهی برای بیشتر این شیوه‌ها ارائه شود. گونه‌ها و شیوه‌هایی که در این نوشتار از تأثیر آنها در اجتهاد سخن می‌گوییم، عبارتند از: تأثیر عدالت در صدور و عدم صدور روایت، تأثیر عدالت در شناخت صدور روایت برای بیان حکم شرعی یا حکم ولایی و امثال آن، استفاده از عدالت در فهم عمومیت و عدم عمومیت حکم، تأثیر عدالت در پیدایش یا رفع اجمال، تأثیر عدالت در اختصاص حکم به زمان یا مکانی خاص، استفاده از عدالت در فهم الزام یا عدم الزام، استفاده از عدالت در مقام تعارض و تزاحم.
3 دي 1393
 دلیل عقل در سیره استنباطی محقق حلی/ سیدمحمدموسوی مطلبی؛ حسن جمشیدی
با توجه به اهمیت دلیل عقل در استنباط احکام شرعی به‌ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از دلیل عقل به استفاده بهتر از دلیل عقل کمک می‌کند. بررسی سیره فقهی محقق حلی به‌عنوان فقیهی مؤثر در تکامل فقه در اثبات این مسئله شایسته است. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد وی در استفاده از دلیل عقل نخست بر لزوم اتباع از کتاب و سنت پرداخته است. او دلیل عقل را به‌عنوان تشریع کننده مستقل وجوب و حرمت پذیرفته که در مواردی به یاری دلیل شرع این وظیفه را انجام می‌دهد و دلیل عقل را درک کننده حکم خطابی شارع دانسته، از آن به‌عنوان مخصص عمومات شرعی نیز بهره برده است. محقق حلی به دلیل عقل نقش اثبات‌کننده حجیت سایر ادله چون خبر واحد را نیز داده است. همچنین اصل عملی استصحاب در نظر او یک دلیل عقلی شمرده شده است.
23 آذر 1393

تحلیل آمار سایت و وبلاگ